Cách tính hoa hồng cho nhân viên bán hàng phổ biến nhất hiện nay

Cho dù bạn đang làm trong ngành bán hàng hay đang cân nhắc chuyển đổi nghề nghiệp sang làm nhân viên bán hàng thì điều quan trọng là phải hiểu cách tính lương ở những vị trí này. Bởi vì hầu hết số lượng hàng hóa  bán được sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của họ. Sau đây là cách tính hoa hồng cho nhân viên bán hàng, bạn có thể tham khảo.

Hoa hồng cho nhân viên bán hàng là gì?

Hoa hồng là khoảng tiền mà nhân viên bán hàng nhận được khi bán được sản phẩm hoặc các gói sản phẩm dịch vụ của công ty. Khoảng tiền hoa hồng này nhân viên sẽ nhận được khi giao dịch giữa khách hàng và công ty thành công. Số hoa hồng mà nhân viên bán hàng nhận được sẽ tính bằng phần trăm trong tổng giá trị đơn hàng. Mỗi công ty sẽ có cách tính hoa hồng cho nhân viên bán hàng khác nhau tùy thuộc vào loại hình buôn bán, số lượng nhân viên, cấp bậc nhân viên, quy trình bán hàng đơn giản hay nhiều mặt, độ dài của chu kỳ bán hàng và lộ trình của sản phẩm đến thị trường…

Hoa hồng của nhân viên bán hàng được tính như thế nào?
Hoa hồng của nhân viên bán hàng được tính như thế nào?

Hoa hồng cho nhân viên bán hàng có thể được trả hàng tuần, hai tuần hoặc hàng tháng. Hầu hết được trả vào cuối kỳ nhưng có thể bị trì hoãn nếu chủ lao động cần nhận tiền từ khách hàng trước khi trả cho bạn. Là một nhân viên bán hàng bạn nên hiểu được cách tính hoa hồng cho nhân viên bán hàng để tìm cách kiếm được phần thưởng tránh lãng phí thời gian.

>> Xem thêm:

Cách tính hoa hồng cho nhân viên bán hàng

Có nhiều cách tính hoa hồng cho nhân viên bán hàng mà các doanh nghiệp sử dụng tùy thuộc vào dịch vụ hoặc sản phẩm của họ. Bạn có thể tham khảo những cách tính phổ biến nhất dưới đây:

Lương cơ bản cộng với hoa hồng

Đây là cách tính hóa hồng cho nhân viên bán hàng phổ biến nhất. Nhân viên bán hàng sẽ nhận một mức lương cơ bản theo giờ theo ngày cộng với tỷ lệ hoa hồng.

Thông thường, mức lương cơ bản của nhân viên bán hàng thường thấp chỉ là mức đóng bảo hiểm xã hội. Chính vì vậy hoa hồng là khoảng thu nhập vừa để tăng thêm thu nhập của nhân viên vừa mang lại thu nhập đảm bảo khi doanh số bán hàng của doanh nghiệp. Tỷ lệ lương trên hoa hồng tiêu chuẩn là 60:40 với 60% là lãi suất cơ bản và 40% là chi phí hoa hồng.

Cách tính tổng số tiền hoa hồng = Phần trăm hoa hồng x Số tiền đã bán

Ví dụ: Một nhân viên bán hàng có thu nhập cơ bản là 5.000.000 đồng một tháng cùng với đó là 10% hoa hồng nếu bán được sản phẩm. Trong tháng đó anh ấy bán được 20.000.000 đồng thì anh ấy tháng đó sẽ nhận được 5.000.000 đồng (cơ bản) + 2.00.000 đồng (hoa hồng) = 7.000.000 đồng.

Hoa hồng trực tiếp không có lương cơ bản

Những nhân viên hàng làm việc theo hoa hồng trực tiếp chỉ kiếm được tiền khi họ hoàn thành một giao dịch bán hàng. Không bán được bằng không có thu nhập. Vì công ty không cung cấp mức lương cơ bản nên công ty có thể đưa ra mức hoa hồng cao hơn, điều này thường thu hút những nhân viên bán hàng giỏi nhất. Cơ cấu hoa hồng trực tiếp cho phép nhân viên bán hàng hoạt động giống như các nhà thầu độc lập đặt giờ làm việc của riêng họ, giúp công ty tiết kiệm tiền thuế, lợi ích và các chi phí khác. Công ty chỉ ra tiền khi nhân viên bán hàng mang lại doanh thu.

Cách tính hoa hồng trực tiếp = Doanh số x tỷ lệ hoa hồng

Ví dụ: Một thị trường điện thoại bán căn hộ nghỉ dưỡng cho thuê kiếm được 500.000 đồng cho mỗi lượt đặt phòng. Thời gian sử dụng điện thoại càng nhiều, cơ hội bán hàng càng lớn. Nếu tháng đó có 20 lượt đặt phòng thì bạn sẽ nhận được 10.000.000 đồng/tháng.

Hoa hồng thặng dư

Đối với nhân viên bán hàng hoạt động trong các lĩnh vực có hợp đồng như bảo hiểm, mua trả góp, các công ty tư vấn xử lý các tài khoản dài hạn,… thì hợp đồng mà nhân viên đã ký kết thành công còn lại mang lại lợi ích cho nhân viên bán hàng có tài khoản hoặc khách hàng đang hoạt động. Khi các tài khoản tiếp tục tạo ra doanh thu, các khoản thanh toán hoa hồng sẽ tiếp tục. Hình thức hoa hồng này khuyến khích nhân viên bán hàng giữ chân khách hàng của họ hoặc phát triển hoạt động kinh doanh lặp lại.

Cách tính hoa hồng còn lại: Thanh toán x Phần trăm hoa hồng = Tổng tiền hoa hồng.

Một nhân viên bán được bảo hiểm lớn cho một khách hàng dài hạn, ngoài tiền hoa hồng nhân viên đó nhận được khi giao dịch thành công thì mỗi tháng khi khách hàng đó đóng phí bảo hiểm là 3.000 đô la một tháng, nhân viên bán hàng sẽ nhận được 5% hoa hồng tức 150 đô la mỗi tháng.

Hoa hồng là khoảng tiền thưởng mà nhân viên nhận được
Hoa hồng là khoảng tiền thưởng mà nhân viên nhận được khi bán được hàng

Hoa hồng theo doanh thu

Hoa hồng theo doanh thu cũng là cách tính hóa hồng cho nhân viên bán hàng phổ biến nhất. Các công ty quan tâm hơn đến các mục tiêu kinh doanh lớn hơn tổng lợi nhuận thường sử dụng mô hình hoa hồng doanh thu khi đặt tỷ lệ hoa hồng. Các đại diện bán hàng kiếm được một tỷ lệ phần trăm doanh thu được xác định trước mà họ tạo ra có cơ hội trở thành những người bán hàng hiệu quả nhất.

Cách tính hoa hồng doanh thu: Giá bán x Phần trăm hoa hồng = Tổng tiền hoa hồng.

Ví dụ: Một nhân viên bán xe hơi bán một chiếc xe trị giá 1 tỷ và họ sẽ kiếm được 3% tiền hoa hồng. Họ nhận được 30 triệu hoa hồng doanh thu cho lần bán hàng đó.

Hoa hồng theo cấp doanh thu

Trong các tính hoa hồng nhân viên bán hàng theo cấp, nhân viên bán hàng sẽ kiếm được một tỷ lệ hoa hồng nhất định trên tất cả các lần bán hàng lên đến một số tiền được chỉ định. Khi họ đạt được mục tiêu doanh thu, hoa hồng của họ sẽ tăng lên. Điều này khuyến khích họ vượt qua mục tiêu bán hàng và chốt nhiều giao dịch hơn.

Ví dụ: Hoa hồng cơ bản của một nhân viên bán hàng là 5% nếu doanh thu của tháng đó là 100 triệu đồng, hoa hồng sẽ là 7% nếu doanh thu của tháng đó là 110 triệu đồng. Hoặc bất kỳ doanh số bán hàng nào trên 110 triệu đồng thì họ sẽ được 10% hoa hồng.

Hoa hồng theo khu vực

Trong cách tính hoa hồng này, nhân viên bán hàng kiếm được thu nhập của họ dựa trên tỷ lệ đã đặt cho khu vực xác định của họ. Số tiền hoa hồng thường phụ thuộc vào khu phụ phụ trách, nơi tổng số doanh số bán hàng và hoa hồng chia đều cho các nhân viên bán hàng trong khu vực. Kế hoạch trả thưởng này sẽ chỉ hoạt động đối với các đại diện bán hàng làm việc trong môi trường định hướng theo nhóm.

Tổng doanh số x Tỷ lệ phần trăm hoa hồng chia cho Số lượng nhân viên bán hàng = Tổng số tiền hoa hồng cho mỗi người.

Ví dụ: Hai nhân viên bán hàng thuốc BVTV dự kiến ​​sẽ bán được 100      triệu sản phẩm mỗi tháng ở khu vực Bắc Bình Định. Một người bán được 60 triệu trong khi đồng nghiệp bán được 40 triệu. Vì tổng mục tiêu đã đạt được, họ chia hoa hồng 10%, kiếm được 5 triệu mỗi người.

Tầm quan trọng của hoa hồng cho nhân viên bán hàng

Lương và tiền hoa hồng là mục đích của nhân viên bán hàng. Nếu công ty  nào có cách tính hoa hồng cho nhân viên bán hàng phù hợp sẽ giúp bạn thúc đẩy các đại diện của mình, tăng năng suất và hiệu suất của họ, và thậm chí giảm tỷ lệ nghỉ việc của họ.

Hoa hồng sẽ làm tăng động lực cho nhân viên

Nếu cách tính hoa hồng cho nhân viên bán hàng được thiết kế tốt sẽ giúp nhân viên  của bạn phấn đấu hơn, tìm kiếm được nhiều khách hàng tiềm năng hơn, bán được nhiều hơn và cuối cùng là nhiều tiền hơn vào túi của họ.

Tất nhiên, tiền không phải là cách duy nhất để thúc đẩy các nhân viên bán hàng. Nhưng đó là một trong những cách phổ biến nhất và chắc chắn nên được cân nhắc khi lựa chọn giữa các cách tính hoa hồng bán hàng.

Tăng năng suất và hiệu suất làm việc

Những nhân viên có động lực thường làm việc hiệu quả hơn những nhân viên không có động lực. Nó có ý nghĩa. Khi mức hoa hồng nhận được xứng đáng với công sức của họ bỏ ra thì họ sẽ khám phá ra những cách hiệu quả nhất để làm việc nhằm tiết kiệm tối đa thời gian của họ.

Trong một thế giới hoàn hảo, kế hoạch hoa hồng bán hàng của công ty bạn sẽ khuyến khích các đại diện của bạn làm việc với tốc độ thách thức họ, nhưng không quá khó để duy trì khiến họ kiệt sức. Các nhà quản lý sử dụng hoa hồng bán hàng để thúc đẩy nhóm bán hàng của họ tập trung vào thành công của doanh nghiệp

Thu hút được nhân viên bán hàng giỏi

Cách tính hoa hồng cho nhân viên bán hàng phù hợp sẽ giúp bạn thu hút những nhân viên bán hàng giỏi nhất đến với công ty của mình và giữ họ làm việc với công ty bạn dài hơn.

Các nghiên cứu cho thấy rằng hai lý do khiến nhân viên nghỉ việc nhiều nhất là “lựa chọn cá nhân” hoặc “lương thưởng”. Bạn không thể làm được gì nhiều nếu người bán hàng hàng suất sắc của bạn muốn chuyển về quê sống – đó là một sự lựa chọn cá nhân. Nhưng bạn có thể cung cấp hoa hồng bán hàng hấp dẫn để giữ chân những nhân viên bán hàng tốt còn lại.

Tăng năng suất và hiệu suất làm việc
Hoa hồng tính phù hợp sẽ tăng năng suất và hiệu suất làm việc của nhân viên bán hàng

Xây dựng cách tính hoa hồng cho nhân viên bán hàng dựa trên yếu tố nào?

Xây dựng được cách tính hoa hồng cho nhân viên bán hàng phù hợp với công ty mà vẫn thu hút được nhân viên bán hàng là cực kỳ khó. Dưới đây là một số mẹo để tìm cách tính hoa hồng phù hợp cho công ty của bạn:

Xác định mục tiêu hiện tại của công ty

Điều đầu tiên cần làm là xác định mục tiêu và ưu tiên của công ty. Bạn đang cố gắng đạt được điều gì? Và làm thế nào bạn có thể khuyến khích nhân viên bán hàng của mình làm những điều này? Khi bạn biết mục tiêu và ưu tiên của công ty mình là gì, bạn có thể chọn cơ cấu hoa hồng bán hàng phù hợp nhất.

So sánh với tỷ lệ hoa hồng mà đối thủ canh tranh trả cho nhân viên của họ

Cơ cấu hoa hồng bán hàng của bạn không phải là điều duy nhất bạn cần quyết định. Bạn cũng cần chọn tỷ lệ hoa hồng phù hợp. Nếu bạn không làm như vậy, những nhân viên bán hàng của bạn sẽ không gắn bó lâu dài vì một công ty khác sẽ trả cho họ nhiều hơn cho cùng một khối lượng công việc.

Làm thế nào để bạn xác định tỷ lệ phù hợp? Bạn nghiên đối thủ cạnh tranh của bạn trả cho nhân viên bán hàng của họ những gì? Bạn có thể làm như vậy hay trả nhiều hơn các đối thủ không? Trả lời được câu hỏi này sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề.

Xem xét vai trò và trách nhiệm ở từng vị trí

Tiếp theo, hãy xem những người trong nhóm bán hàng và các vai trò mà họ được yêu cầu hoàn thành. Ví dụ, giám đốc bán hàng và nhân viên bán hàng có các công việc và trách nhiệm khác nhau. Do đó, bạn cần chọn các cấu trúc trả lương khác nhau cho từng vai trò. Bằng cách đó, mọi người của bạn được trả công xứng đáng cho công việc mà họ hoàn thành.

Giống như hầu hết các tổ chức khác, bộ phận bán hàng của bạn có thể có cả người đạt thành tích cao và thấp. Nếu vậy, hãy xem xét một cách tính hoa hồng cho nhân viên bán hàng theo cấp để thưởng cho những người bán hàng giỏi nhất của bạn và khuyến khích những người yếu nhất.

Tiền lương là một động lực tuyệt vời để nhân viên bán hàng của bạn phấn đấu và gắn bó lâu dài với công ty. Nếu bạn muốn nhân viên bán hàng của của mình hoàn thành nhiều giao dịch hơn, hãy tăng hoa hồng của họ khi họ đạt đến ngưỡng nhất định. Bằng các cách tính hoa hồng cho nhân viên bán hàng mà chúng tôi gợi ý như trên, hy vọng sẽ giúp bạn xây dựng được cách tính hoa hồng phù hợp với điều kiện của công ty.