Mẫu quyết định thưởng tháng lương thứ 13 thông dụng nhất hiện nay

Ngoài chế độ làm việc, lương, thưởng mỗi tháng, mỗi quý thì lương thứ 13 cũng là một điều rất được người lao động chú ý khi muốn ứng tuyển vào một công ty nào đó. Tuy lương tháng 13 không bắt buộc nhưng muốn thu hút và giữ chân người lao động thì các doanh nghiệp nên tham khảo mẫu quyết định thưởng tháng lương thứ 13 dưới đây.

Mẫu quyết định thưởng tháng lương thứ 13 là gì?

Lương tháng 13 là một phần mười hai (1/12) mức lương cơ bản của người lao động trong một năm dương lịch. Theo đó mẫu quyết định thưởng tháng lương thứ 13 là một văn bản do người đứng đầu công ty ký quyết định chi lương tháng 13 theo như hợp đồng, thỏa thuận với người lao động.

Lương tháng 13 = số tháng làm việc trong năm/ 12 tháng x hệ số thâm niên x mức lương cơ bản

mẫu quyết định thưởng tháng lương thứ 13
Mẫu quyết định thưởng tháng lương thứ 13 là gì?

Hệ số thâm niên là thời gian nhân viên làm việc tại công ty, làm càng lâu thì hệ thâm niên càng cao, nó tỉ lệ thuận với lương tháng 13 của bạn. Đây là chính sách ưu đãi của các công ty đối với các nhân viên gắn bó lâu dài với công ty. Hệ số thâm niên được tính như sau:

CÁCH TÍNH HỆ SỐ THÂM NIÊN
Thời gian làm việc tại công ty Hệ số thâm niên
Dưới 3 tháng 0,25
Từ 3 tháng đến dưới 6 tháng 0,5
Từ 6 tháng đến 12 tháng 0,75
Từ 12 tháng đến dưới 18 tháng 1
Trên 18 tháng đến dưới 24 tháng 1,25
Từ 24 tháng đến dưới 30 tháng 1,5
Trên 30 tháng đến dưới 36 tháng 1,75
Trên 36 tháng 2
Nhân viên thử việc Tùy công ty

>> Xem thêm:

Mẫu quyết định thưởng tháng lương thứ 13 gồm những nội dung gì?

Mẫu quyết định thưởng tháng lương thứ 13 bao gồm những nội dung sau đây:

  • Tiêu ngữ, quốc ngữ
  • Ngày tháng năm
  • Người đứng đầu công ty, giám đốc, chủ tịch,…
  • Tên quyết định, cơ sở đưa ra quyết định, ví dụ như điều lệ tổ chức của công ty, thời gian làm việc của nhân viên, thỏa thuận trong hợp đồng lao động.
  • Mức tiền thường
  • Bộ phận thi hành quyết định
  • Chữ ký của người đứng đầu
Lương tháng 13 là động lực làm việc của nhân viên
Lương tháng 13 là động lực làm việc của nhân viên

Mẫu quyết định thưởng tháng lương thứ 13

CÔNG TY……………                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỐ…../GĐ-QĐ                                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v thưởng lương tháng 13                                                             ………….., ngày…tháng…năm…

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY …………………

– Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của công ty;

– Căn cứ thời gian làm việc của CBNV;

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Thưởng nhân dịp Tết ………….cho các đối tượng là CBCNV có Hợp đồng lao động và Hợp đồng thử việc hưởng lương thời gian đang làm việc tại Công ty;

Điều II: Tiền thưởng được quy định như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điều III: Phòng Hành Chính Nhân Sự có trách nhiệm lập danh sách phân chia tiền thưởng theo các tiêu chí nói trên và chi trả cho nhân viên vào ngày ……….;

Điều IV: Số tiền thưởng trên được trích từ quỹ lương của Công ty.

Điều V: Phòng HC-NS chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                              (ký tên)

Điều kiện để được nhận lương tháng 13

Không phải nhân viên nào cũng được hưởng trọn lương tháng 13 theo khung tính hệ số. Những nhân viên có thái độ làm việc không tốt, vi phạm các quy chế của công ty, nghỉ việc đột xuất quá nhiều,… sẽ được xét lương tháng 13 riêng.

Có phải nhân viên nào cũng được nhận lương tháng 13
Có phải nhân viên nào cũng được nhận lương tháng 13?

Ngoài ra, những nhân viên có thời gian làm trong năm ít do các nguyên nhân như nghỉ sinh, đau ốm, thai yếu, nghỉ làm không lương,… thì khi tính lương tháng 13 sẽ được tính dựa trên số ngày làm việc thực tế của nhân viên tại công ty. Lương tháng 13 không bắt buộc, chính vì vậy trước khi vào công ty nào làm bạn cũng nên hỏi kỹ về các chế độ đãi độ, đặc biệt là về tháng lương 13.

Với mẫu quyết định thưởng tháng lương thứ 13 mà chúng tôi gợi ý trên hy vọng sẽ giúp bạn xây dựng được một mẫu quyết định riêng phù hợp với điều kiện của công ty mình mà vẫn đảm bảo quyền lợi của nhân viên nhé.